О ИССЕ ЈЕ (Институту Сатја Саи образовања Јужне Европе)

 

Новоосновани ИССЕ ЈЕ је поставио своје циљеве.

Повезан са мрежом Сатја Саи института који су изникли широм света током последњих двадесет  година, кренуо је у авантуру преношења Сатја Саи образовања широм Јужне Европе. Његов непосредни циљ је да пружи оријентацију и обуку у области ССОЉВ и да у исто време обезбеди информативан  и инспиративан извор материјала који ће омогућити и подржати примену програма. 

Инситут постоји да би:

  • oбезбедио основу  из које ће се нудити  образовни програми и програми личног развоја засновани на људским вредностима.
  • припремио одрасле за подучавање деце људским вредностима путем акредитованих програма, признатих  на националном нивоу.  

ИССЕ ЈЕ има циљ да инспирише и децу и одрасле да живе животе засноване на етичким и моралним принципима, тако да могу да постану  конструктивни чланови друштва који активно учествују у преношењу  тих вредности. 


Јединствена методологија 

Сатја Саи институти широм света су ујединили своје напоре у стварању јединствене методологије,  усредсређујући се на интегрално образовање у којем се четири вредности истичу као највиши израз онога што може да постигне људска личност. По овом систему, универзалне вредности Истине, Исправности, Мира и Љубави  природно се заокружују и  достижу своје остварење у вредности   Ненасиља.

Ова методологија се нуди у светлу  EduCARE , који наглашава духовно јединство и  олакшава и подстиче израњање природне доброте и мудрости у свим људима (тј. деци), тако да ти квалитети могу да се реализују кроз небројене манифестације људског карактерa (у јединству главе, срца и руке). „Крај образовања се налази у карактеру“, каже Сатја Саи.   

  • НОВОСТИ

  • Семинари