Глобални преглед


Књигу „Глобални преглед Шри Сатја Саи образовања“   написали су учитељи, наставници и остали људи укључени у Сатја Саи образовање широм света, под надзором Одбора за образовање Шри Сатја Саи Светске задужбине. Она покрива најважније аспекте, идеје и филозофију  програма Сатја Саи образовања у духу људских вредности.

Цела књига може да се проузме на следећој адреси.


ПРЕДГОВОР КЊИГЕ:

Сатја Саи образовање у духу људских вредности испуњава крајњи циљ образовања. Онај који је инспирисао овај образовни програм, Шри Сатја Саи Баба, погађа директно у суштину постојања институције образовања и њену улогу у људској цивилизацији, као што чини и са другим друштвеним институцијама и, у ствари, са људским животом самом по себи. Он разликује „оно што је истинска стварност од онога што је релативно стварно“, универзално и ограничено,  трајно и пролазно. 

Већина образовних стручњака сматра да је важан део у мисији образовања преношење знања и вештина неопходних за безбедно и успешно кретање на  животном путу, уз присуство бар мале количине среће. Међутим, често  се догађа да се у нашим модерним образовним системима превише нагласка ставља на стицање вештина и знања који ће ђацима омогућити да нађу посао или да имају практично занимање. Образовни процес постаје често налик на кретање у колони  у којој ученици пролазе кроз површно вежбање. Световно  образовање  на многим местима је постало покретна трака на којој „бити образован“ значи  „положити испит, утувити у главу знање и онда дипломирати“.

Преокупација овим аспектом образовања замагљује његову најдубљу и најважнију улогу. Шри Сатја Саи Баба каже: „Крај образовања је у карактеру.“  Он каже да се добре особине карактера налазе код оних који се баве универзалним људским вредностима Љубави, Истине, Исправности, Мира и Ненасиља. Коначно, он нас уверава да су ове вредности прирођене свима нама и да ће изронити на површину и превладати у нама како ми спознајемо себе. Програм Сатја Саи образовања у дух људских вредности је заснован на овим универзалним принципима. 

Програм Сатја Саи образовања у духу људских вредности  може да се представи директно, као  план за посебан час или индиректно путем укључивања принципа и вредности у планове за часове различитих школских предмета, а такође се могу вежбати и у оквиру додатних ваннаставних активности. У срцу програма је учитељ који мора да тежи да буде узор људских вредности. Учитељи  морају да теже ка томе да буду живи примери. Ово нас подсећа на велике филозофе и учитеље древне Грчке, као што је био Сократ, који су  подучавали не само говором и објашњавањем, него, што је много важније,  тако што су својим племенитим карактерима показивали своје узвишене идеале  за које су се залагали.  Ово нас такође подсећа на велике мудраце и свеце свих религија који су подучавали и инспирисали, давали упутства  и преображавали.
 
Дакле, крајња мисија образовања, према програму Сатја Саи образовања у дух људских вредности,  је да повећамо знање о себи тако да можемо да стекнемо осећај смисла у нашем животу и да развијемо квалитете који су нам неопходни за испуњење те сврхе. На тај начин истинско образовање, онако како га је инспирисао Шри Сатја Саи Баба, постаје доживотни процес преображаја. Ученици траже и налазе одговоре на вечна и збуњујућа питања: Ко сам ја? Зашто сам овде? Шта је то што морам да урадим да бих задобио трајну и дубоку срећу? Како да досегнем највише добро за себе и за свет? 

Ова књига је најобимнији покушај да се објасне порекло, развој, историја, педагогија,  успеси  и достигнути статус програма широм света, као и  будући планови за овај велики и више него потребан  програм образовања. 

Програм Сатја Саи образовања у духу људских вредности  стоји сам за себе: он је универзалан. Он се завршава у најдубљем преображају и највећој срећи и ученика и њихових учитеља. 

Мг. Мајкл Голдштајн (Michael G. Goldstein, MD)
Председник Шри Сатја Саи светске задужбине 

  • НОВОСТИ

  • Семинари