Сатја Саи ОЉВ

Сатја Саи образовање у духу људских вредности  (ССОЉВ или Сатја Саи ОЉВ) је универзалан програм подучавања, заснован на вредностима, за децу свих култура и вера.
 
Сатја Саи ОЉВ одговара на потребе нашег доба тако што је усмерен на младе широм света и буди људске вредности које се налазе унутар сваког човека. 

Ако желимо да одгајимо храст, прво морамо да посадимо семе жира.  

Структура CC образовање у духу људских вредности је једноставна; она подстиче и негује универзалне Људске вредности  које су заједничке свим културама и вероисповестима од памтивека. Њена  унутрашња карактеристика  је да нас снажно уверава да је истинско образовање процес који траје читав живот, да је концентрација срж образовања, а карактер његов крај и да људска личност може да досегне изврсност путем  интегралног учења јер се тако постиже њена изражајност у свом пуном потенцијалу.

Баш као што је истина да се моћни храст развија из маленог жира, ми треба да, ако желимо да у нашим друштвима цветају мир и срећа,  изложимо нашу децу највишим идеалима од најранијих година њиховог живота. Само тако ће њихов најплеменитији карактер   процветати, док расту и развијају се у одговорне одрасле који брину о другима и који су научили  да  животним изазовима прилазе са сналажљивошћу, позитивним ставом и унутрашњом снагом.
 
Сатја Саи образовање не само да жели да опреми младе потребним вештинама и информацијама да би могли да зараде за живот, него настоји да  то учини  уз неопходно морално, етичко и духовно разумевање.  Усвајање свеобухватне образовне идеје која је мање материјалистичка и оријентисана ка занимању, а више окренута развоју карактера и обнављању осећаја чистог постојања, људскости и прирођене вредности живота, буди наду у  развој нове парадигме у образовању која ће моћи да обезбеди академску изврсност, али и да усади храброст, самопоуздање и идеале код наших младих, који им у данашњим временима требају више него икада. 

Будућност нашег света зависи од свесности његових људи. 

Сатја Саи образовање није једино у покушају да промовише образовање у духу вредности. Постоје бројни слични покушаји вредни хвале широм света.  „Филозофија у учионици“ повезује школовање са људском потрагом за Истином; „Саосећање у разреду“ повезује школовање са људском потрагом за Љубављу. Истраживања која се односе на програме учења концентрације и медитације у школама, удружени  са развојем нових вештина позитивног управљања осећањима се одвијају и повезују школовање са људском потрагом за Миром, док сва искуства са образовањем у духу вредности теже за квалитетом живота заснованом на моралним и етичким вредностима које повезују школовање са вредношћу Исправности.
 
„Истинско образовање не оспособљава дете само да научи како да заради за живот, него га оспособљава и да живи свој живот.“ Сатја Саи  

  • НОВОСТИ

  • Семинари