ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ

Вредности    

Постоји органска повезаност између људских вредности и људске личности. Ментална срећа долази из мира, мир долази из љубави, љубав је повезана са ненасиљем, ненасиље је резултат исправног понашања, исправно понашање без истине је незамисливо. Стога су  пет људских вредности -Љубав, Мир, Ненасиље, Исправност и Истина, које представљају пет главних лица људске личности,  латице истог цвета.  

Вредности Истине, Исправности, Мира, Љубави и Ненасиља се постепено уче  захваљујући низу аспеката који су повезани са вредностима. 

„Данас човечанство пропада јер му недостаје уравнотеженост. Ако унапредимо Људске вредности, бићемо способни да одржимо праву хармонију у животу.“ 

У ШКОЛИ 

Универзалност ССОЉВ може да се прилагоди сваком школском плану и нуди тачку у којој се сусрећу сви постојећи трендови у образовању оријентисаном ка људским вредностима. Она, осим тога, подржава Универзалну декларацију о људским правима Уједињених нација (Чл. 26 – 10. децембар, 1948) који каже:

„Образовање ће бити усмерено на пун развој људске личности и на ојачавање поштовања људских права и основних слобода.  Оно ће промовисати разумевање, толеранцију и пријатељство међу свим нацијама, расним или религијским групама и бице подрска активностима Уједињених нација у одржавање мира.”  • НОВОСТИ

  • Семинари