Како делује овај Програм?

Љубав у мислима је Истина. 
Љубав у акцији је Исправност. 
Љубав у осећању је Мир. 
Љубав у разумевању је Ненасиље.

МЕТОД 


Добро је познато да је данашње школовање углавном интелектуално и оријентисано на вештине, док мало доприноси развоју добрих квалитета и здравог разума. Пошто је изгубило ауторитет над моралним понашањем својих ученика, оно пропушта да их научи самоконтроли, врлинама и савесном односу према животу уопште. Док се с једне стране од деце тражи да  брзо порасту да би себе оспособила да уђу у трку у свету, с друге стране она нису вођена, немају усмерење или идеју „о чему се ту ради“. ССОЉВ нуди план акције и предлаже нове стратегије у пољу образовања да би се преоријентисао и прилагодио садашњи тренд на оно што је трајније, конструктивније, што доноси осећај већег испуњења. 

Његов метод заснован је на претпоставци да људску личност карактерише пет основних  аспеката, од којих сваки представља подручје у којем се одвија учење, негује  искуство и изграђује свесност.  Пошто су међусобно повезани и међузависни, ови аспекти треба да се развијају и усаглашавају на  хармоничан начин. Овде се не рачунају само физички, емоционални и ментални домени, него такође и способности разлучивања и интуиције и духовно језгро људског бића који граде интегрални приступ учењу. Када тело, ум и душа цветају у једногласју, њихов резултат је јединство мисли, речи и дела. Ако се, у исто време, деца подижу да схватањем да живот не зависи само од стицања материјалних средстава и вредности,  њихова пажња ће се лакше усмерити  ка племенитим тежњама и вишим идеалима. Ово је суштински могуће јер филозофија  ССОЉВ лежи на чврстом убеђењу да постоји унутрашња снага Лепог, Истинитог и Доброг унутар сваког појединца  која чека да се развије и оспособи кроз акцију. Улога учитеља је да олакша њихово израњање. 

У ту сврху, ССОЉВ је повезао пет аспеката људске личности са са пет вредности које представљају њихов идеалан изражај, универзалан и прихватљив свим културама и веросиповестима, као и са пет техника подучавања. . Вредности Истине, Исправности, Мира, Љубави и Ненасиља се истражују и подучавају уз помоћ мудрих изрека, причање прича, групног певања, тиховања и групних активности.

ССОЉВ може да се реализује на директан или индиректан начин, кроз планирање посебних  часова људских вредности или кроз интегрисање и фокусирање на вредности унутар редовних школских тема, а може лако да се прилагоди и великом броју додатних школских активности. Учитељи и родитељи који су обучени у ССОЉВ заједно  држе кључ успешности програма у својим рукама.  Њихова посвећеност  упражњавању  вредности у властитим животима и живот у складу са њима ће обезбедити утицај који ће они имати на децу. 

„Добро образовање је оно које нас учи како да постигнемо светски мир; оно које уништава ускогрудост и унапређује јединство, једнакост и миран суживот међу људским бићима.”

  • НОВОСТИ

  • Семинари